با لکه بری اگر لکه بری، لکه بری :)

پاک کردن لکه سخت نیست

نام لکه رو بنویس و صبر کن، مثل: قهوه، خون و…

Generic filters